Skip to main content

Ahimsa, wat is dat?

Naast Namasté is Ahimsa waarschijnlijk een van de bekendste termen uit de yoga. Maar, wat betekent het precies?

In het kort kan je zeggen dat Ahimsa geweldloosheid betekent. Om het goed te begrijpen en daardoor ook goed te kunnen toepassen in het leven moeten we wat dieper graven naar de oorsprong en context ervan.

Ahimsa is één van Yamas uit het Achtvoudige Pad van Yoga, welk gebaseerd is op de Yoga soetras van Pantanjali. Pantanjali was een Indiaase geleerde en filosoof die vermoedelijke rond 2000 jaar voor Christus leefde. Hij wordt ook gezien als de vader van de yoga. Yoga gaat veel verder terug, maar hij was de eerste die de soetra’s (korte stukken tekst die voorheen mondeling allerlei kennis overdroegen) op schrift heeft gezet. Hij beschreef het doel van yoga als ‘het kalmeren van de schommelingen van de geest’. Uiteindelijk leidt het Achtvoudig Pad van Patanjali tot gelukzaligheid en verlichting. Wie wil dat nu niet?

De eerste tak van dat Pad zijn de Yamas: morele richtlijnen die jou helpen om een bewust en integer leven te leiden. De eerste daarvan is Ahimsa. Dit is een principe van geweldloosheid en eerbied hebben voor al het leven op aarde. Er wordt dan snel gedacht aan je onthouden van geweld naar andere wezens, wat zeker belangrijk en nodig is voor een vredige wereld. De meesten van ons zullen ook niet bewust of onnodig een ander geweld aandoen, fysiek of verbaal. Maar, vaak zijn we niet bewust van (klein) geweld wat we onszelf (onbewust) aan kunnen doen. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld te streng zijn voor jezelf door persé die yoga houding perfect willen uitvoeren maar eigenlijk voelen dat je lijf protesteert. Of misschien heb je vaak negatieve gedachtes over jezelf. Een hele herkenbare is anderen (veelvuldig) over jouw grenzen laten gaan. Word je er bewust van en wees zachter voor jezelf. Doe anderen geen geweld aan, verbaal, fysiek of in gedachtes, maar ook niet jezelf.

Het Achtvoudige Pad van Patanjali houdt natuurlijk veel meer in dan alleen Ahimsa. Het is een totaalpakket als het ware om steeds dichter bij verlichting te komen. Maar het is een proces, en momenten van gelukzaligheid en verlichting kunnen zich al manifesteren als we een begin maken op dat pad. Meer over de andere Yamas en de andere takken van het Achtvoudige Pad in komende blogs.